13 THÓI XẤU PHÁ HỎNG ĐỜI BẠN

1. Không ăn sáng, không chăm học, không tập thể dục thường xuyên, không chịu kết bạn, luôn tự cho mình là đúng. 2. Làm cái gì cũng lần lữa, lười biếng, không học hành. 3. Thức khuya nghịch điện thoại không buồn ngủ tí nào, sáng hôm sau không dậy nổi, học tập, làm…