LỚP IELTS CAM KẾT VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 3 NĂM 4

Học xong có ngay việc làm tại hệ thống giáo dục quốc tế GWIS (George Washington Internation School – trường quốc tế Mỹ tại Việt Nam) Thông tin về GWIS: http://gwisedu.com/ Trung tâm Anh ngữ Balo English thông báo chiêu sinh lớp IELTS Nội trú Trợ giảng (#CAM #KẾT #ĐẦU #RA #TRỢ #GIẢNG tại Balo English hoặc GWIS) cho năm học 2017…